Armovací kôš PORFIX

Armovací kôš je stavebný prvok – výstuž, svojimi parametrami určená do strateného debnenia z U profilov. V súčinnosti s betónovou zálievkou tvorí nosnú časť monolitických prvkov zhotovovaných na stavbe.
Armovací kôš PORFIX

Priestorová kostra je navrhnutá tak, aby v maximálnej miere bránila deformácii železobetónového prvku, a aby preberala na seba maximum ťahového napätia.

Aké sú jeho prednosti? Jednoduchá a rýchla príprava a montáž armatúry do prekladov a vencov. Samotný U-profil - minimalizuje tepelné mosty a vytvára rovnorodosť povrchu, jednoduchá a rýchla príprava strateného debnenia monolitických konštrukcií.

Na čo sa hodí? Na zhotovenie nosných prekladov, prievlakov, stužujúcich vencov či vencov pomúrnic stavby.

Čo ešte potrebujete vedieť? Spolu s ostatnými systémovými prvkami zabezpečuje jednoduché a rýchle vytvorenie monolitického prvku s požadovanými statickými a tepelnoizolačnými vlastnosťami svojpomocne

Cenník

Produkt/Varianty Cena bez DPH (€/ks) Hmotnosť (kg/ks)
AK V 250 135 28
AK V 300 140 28.5
AK P 250 170 35.6
AK P 300 175 36.4

Fakturačná jednotka je sada.
Poznámka: sada obsahuje armovací kôš 1 ks, príložky rovné 4 ks, distančných podložiek 20 ks.

Skutočná hmotnosť armovacích košov sa môže líšiť v závislosti od dodávky ocele.