Stropný nosník PORFIX

Stropný systém PORFIX je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ "A" - Obytné priestory do 2,0 kN / m² (v zmysle EN 15 037-1 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek.).
Stropný nosník PORFIX

Aké sú jeho prednosti? Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod obvodovou aj stropnou omietkou „pracuje“ rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť zhodne a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien. Kladačský výkres pre stropný systém vám vypracujeme bezplatne.

Na čo sa hodia? Na kompletnú konštrukciu stropu.

Čo ešte potrebujete vedieť? Podperný systém je nutné vybudovať pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby bolo dosiahnuté nadvýšenie stredov nosníkov, a to o 1/300 rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Stabilita podperného systému sa zabezpečí zavetrením pomocou dosiek pribitých uhlopriečne na stĺpiky v dvoch nerovnobežných smeroch. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.

Cenník

Produkt/Varianty Dĺžka nosníka (mm) Uloženia nosníka (mm) Výztuž nosníka MY (kNm) MYU (kNm) VD (kN) VRD (kN) QD (kN/m²) QD* (kN/m) Nadvýšenie (mm) Vvyhovuje zaťaženie Expedičná hmotnosť (kg/ks) Cena bez DPH (€/ks)
Stropný nosník 800 800 150 X -- -- -- -- -- -- 500 A 16 12.2
Stropný nosník 1000 1000 150 X -- -- -- -- -- -- 700 A 20 14.7
Stropný nosník 1200 1200 150 X -- -- -- -- -- -- 900 A 24 17.5
Stropný nosník 1400 1400 150 X -- -- -- -- -- -- 1100 A 28 20.6
Stropný nosník 1600 1600 150 X -- -- -- -- -- -- 1300 A 32 23.2
Stropný nosník 1800 1800 150 X -- -- -- -- -- -- 1500 A 36 26.3
Stropný nosník 2000 2000 150 X -- -- -- -- -- -- 1700 A 40 29
Stropný nosník 2200 2200 150 X -- -- -- -- -- -- 1900 A 44 31.9
Stropný nosník 2400 2400 150 X 3.69 9.21 -- -- 25.37 15.22 2100 A 48 34.9
Stropný nosník 2600 2600 150 X 4.4 9.21 -- -- 21.32 12.79 2300 A 52 37
Stropný nosník 2800 2800 150 X 5.16 9.21 -- -- 18.17 10.9 2500 A 56 40.3
Stropný nosník 3000 3000 150 X 5.98 9.21 -- -- 15.66 9.4 2700 A 60 43.1
Stropný nosník 3200 3200 150 X 6.87 9.21 9.16 24.72 13.64 8.19 2900 A 64 46.1
Stropný nosník 3400 3400 150 X 7.82 9.21 9.77 24.67 11.99 7.2 3100 A 68 49
Stropný nosník 3600 3600 150 X 8.82 9.21 10.38 24.62 10.62 6.37 3300 A 72 51.8
Stropný nosník 3800 3800 150 X+8 9.89 13.68 10.99 24.58 14.07 8.44 3500 A 76 56
Stropný nosník 4000 4000 150 X+8 11.02 13.62 11.6 24.54 12.58 7.55 3700 A 80 58.5
Stropný nosník 4200 4200 150 X+8 12.21 13.64 12.21 24.51 11.37 6.82 3900 A 84 61.5
Stropní nosník 4400 4400 150 X+8 13.46 13.62 12.82 24.48 10.29 6.18 4100 A 88 65.4
Stropní nosník 4600 4600 150 X+10 14.78 16.08 13.43 24.4 11.07 6.64 4300 A 92 68.4
Stropný nosník 4800 4800 150 X+12 16.15 19.09 14.04 24.31 12.03 7.22 4500 A 96 70.8
Stropný nosník 5000 5000 150 Y+8 17.58 18.52 14.65 24.21 10.72 6.43 4700 A 100 73.4
Stropný nosník 5200 5200 150 Y+10 19.08 20.95 15.26 24.27 11.17 6.7 4900 A 104 77
Stropný nosník 5400 5400 150 Y+10 20.64 20.95 15.87 24.25 10.33 6.2 5100 A 108 80.5
Stropný nosník 5600 5600 150 Y+12 22.26 23.76 16.48 24.19 10.86 6.52 5300 A 112 83.7
Stropný nosník 5800 5800 150 Y+14 23.94 27.27 17.1 23.99 11.59 6.96 5500 A 116 86.7
Stropný nosník 6000 6000 150 Y+14 25.68 27.13 17.71 23.87 10.75 6.45 5700 A 120 92.7
Stropný nosník 6200 6200 150 Y+2x10 27.48 27.67 18.32 24.08 10.25 6.15 5900 A 124 101.2
Stropný nosník 6400 6400 150 Z+12 29.34 29.63 18.93 23.95 10.28 6.17 6100 A 128 110.9
Stropný nosník 6600 6600 150 Z+14 31.26 32.95 19.54 23.89 10.73 6.44 6300 A 132 115.4
Stropný nosník 6800 6800 150 Z+2x10 33.25 33.35 20.15 23.97 10.21 6.12 6500 A 136 120.1
Stropný nosník 7000 7000 150 Z+2x12 35.29 38.92 20.76 23.92 11.22 6.73 6700 A 140 124.9
Stropný nosník 7200 7200 150 Z+2x12 37.4 38.81 21.37 23.85 10.56 6.34 6900 A 144 129.6
Stropný nosník 7400 7400 150 Z+2x14 39.57 45.06 21.98 23.72 11.59 6.95 7100 A 148 134.4
Stropný nosník 7600 7600 150 Z+2x14 41.79 45.3 22.59 23.82 11.03 6.62 7300 A 152 139.2
Stropný nosník 7800 7800 150 Z+2x14 44.08 45.3 23.2 23.82 10.46 6.27 7500 A 156 144.1
Stropný nosník 8000 8000 150 W+2x14 46.44 51.53 23.81 23.76 11.29 6.78 7700 A 160 148.8

Nosníky je možné klásť priamo na murivo!

LEGENDA:

My [kNm] - návrhový ohybový moment od vonkajšieho zaťaženia
Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
Vd [kN] - návrhová šmyková sila od vonkajšieho zaťaženia
VRd [kNm] - šmyková odolnosť prvku s výstužou
qd [kN/m2] - maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie
qd* [kN/m´] - maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie

Zaťaženie typ "A": vlastná tiaž stropu + stále zaťaženie 2,0 kN/m2 + premenné zaťaženie 2,0 kN/m2

Výstuž nosníka X: 2ø8 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Y: 2ø10 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Z: 2ø12 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka W: 2ø14 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž

Poznámka: Nosná dolná výstuž, horná výstuž, doplnková výstuž a šmyková výstuž stropných nosníkov je navthnutá z ocele BSt 500

Spotreba na m2: 6,67 ks stropnej vložky a 1,67 bm nosníka.

Parametre

Názov parametrov Stropný nosník PORFIX
Rozmery +- (d, v, š) +-20 mm, +-2,5 mm, +-2,5 mm
Pevnosť betónu v tlaku trieda C 25/30
Medza pevnosti v ťahu a medza sklzu výstuže (N/mm²) 500
Krytie výstuže (mm) min. 15 mm
Únosnosť stropných nosníkov Technická dokumentácia
Mechanická odolnosť - fragment stropu (kN / m²) 2
Požiarna odolnosť - fragment stropu (min.) 60
Hmotnostný aktivita226Ra (Bq/kg) max 120
Index hmotnostnej aktivity < 1