Armovací kôš PORFIX

Armovací kôš je stavebný prvok – výstuž, svojimi parametrami určená do strateného debnenia z U-profilov. V súčinnosti s betónovou zálievkou tvorí monolitický železobetónový prvok zhotovený na stavbe.
Armovací kôš PORFIX

AKÉ SÚ JEHO VÝHODY?

 • s prefabrikovanými armovacími košmi Vám stačí realizovať menej ako polovicu úkonov
 • nemáte starosti s voľbou vhodných materiálov a náradia
 • nepotrebujete zisťovať údaje o dostupnosti, rozmeroch, krycej hrúbke betónu, priemeroch
 • nepotrebujete odborníkov a ich špeciálne zručnosti (pracnosť výroby jedného 6 m dlhého armovacieho koša je 1 - 1,3 normohodiny odborníkom s primeraným vybavením) 

Hlavné prednosti prvkov z U-profilov a armovacích košov:

 • samostatný  U-profil - minimalizuje teplené mosty a vytvára rovnomernosť povrchu, 
 • jednoduchá a rýchla príprava strateného debnenia monolitických konštrukcií, 
 • jednoduchá a rýchla príprava a montáž armatúry do prekladov a vencov.

Porovnanie úkonov pri realizácii monolitických vencov a vencov PORFIX:

Monolitický veniec

 • materiál zabezpečujete samostatne z rôznych zdrojov
 • zaobstaranie materiálu na debnenie
 • zhotovenie debnenia
 • zaobstaranie materiálu na armovanie
 • zhotovenie armatúry (ohýbanie/viazanie)
 • uloženie armatúry
 • vlastná betonáž
 • oddebnenie, vrátenie debnenia

PORFIX veniec

 • materiál zakúpite a doveziete spolu s murovacím materiálom
 • vymurujete radu z U-profilu
 • uložíte armatúru
 • vlastná betonáž

Bližšie informácie nájdete tu

Cenník

Produkt/Varianty Rozmer (dxvxš) (mm) Hmotnosť (kg/ks) Cena bez DPH (€/ks)
AK V 250 6000 x 132 x 90 28 100
AK V 300 6000 x 132 x 140 28.5 105
AK P 250 6000 x 132 x 90 35.6 125
AK P 300 6000 x 132 x 140 36.4 130

Fakturačná jednotka je sada.
Poznámka: sada obsahuje armovací kôš 1 ks, príložky rovné 4 ks, distančných podložiek 20 ks.

Skutočná hmotnosť armovacích košov sa môže líšiť v závislosti od dodávky ocele.

Parametre

Názov parametrov Armovací kôš PORFIX
Hmotnosť (kg) 4.67