Nosné preklady PORFIX

Nosné preklady sú určené na preklenutie otvorov v nosnom murive a teda prenos síl pôsobiacich nad otvorom do ostení.
Nosné preklady PORFIX
  • aj pre PORFIX AKU

Aké sú ich prednosti? Jednoduchá a rýchla montáž, okamžitá únosnosť (bez nutnosti debnenia, armovania, betonáže a vyzrievania), ktorá umožňuje plynulé pokračovanie prác bez technologických prestávok. Preklady možno rôzne kombinovať/skladať a prispôsobiť sa tak požiadavkám stavby. 

Preklady majú optimalizované hodnoty zaťaženia vychádzajúce zo skúseností projektantov a statických požiadaviek ďalších prvkov stavebného systému PORFIX.

Na čo sa hodia? Na preklenutie stavebných otvorov v nosnom murive.

Čo ešte potrebujete vedieť? Preklady sú na uľahčenie manipulácie na stavbe vybavené manipulačnými okami, ktoré umožňujú využitie zdvíhacieho zariadenia. Nosné preklady je možné z konštrukčného hľadiska vyskladať na požadovanú šírku muriva z jednotlivých typov uvedených v tabuľkách.

Minimálne uloženie prekladov je 150 alebo 300 mm v závislosti od veľkosti zaťaženia prekladu.

 

Cenník

Produkt/Varianty Uloženie Maximálna svetlosť otvoru Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd * (kN/m) Cena bez DPH (€/ks)
Pórobetón (mm) Vápenno-piesok (mm) Pórobetón (mm) Vápenno-piesok (mm)
1200x250x75 300 200 600 800 52.1 42.49 25
1200x250x100 300 200 600 800 55.7 42.44 28.5
1200x250x125 300 200 600 800 71.2 42.98 31.9
1500x250x75 300 200 900 1100 64.7 24.29 30
1500x250x100 300 200 900 1100 69.2 24.23 34.6
1500x250x125 300 200 900 1100 89 24.48 37.4
1800x250x75 300 200 1200 1400 77.6 26.64 35
1800x250x100 300 200 1200 1400 83 26.61 39.4
1800x250x125 300 200 1200 1400 106.7 27.23 44
2100x250x75 300 200 1500 1700 90.5 27.15 40
2100x250x100 300 200 1500 1700 96.8 27.11 44
2100x250x125 300 200 1500 1700 125 28.31 50.1
2400x250x75 300 200 1800 2000 103.6 26.27 52
2400x250x100 300 200 1800 2000 110.6 26.23 55.3
2400x250x125 300 200 1800 2000 142.3 27.5 61.2
2700x250x75 300 200 2100 2300 116.4 20.09 58
2700x250x100 300 200 2100 2300 124.5 20.05 61.6
2700x250x125 300 200 2100 2300 160.3 21.48 68.1
*
Lineárne návrhové zaťaženie fd: Návrhová hodnota zvislého rovnomerného zaťaženia bez hmotnosti nadpražia pri 200 mm

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdreva pod preklady a spáskovanie prekladov.

Rozmer š. 75 mm je len na objednávku, dodacia doba 14 dní.

* V prípade, že projektové riešenie stavby vyžaduje iné uloženie, ako je odporúčané, projekt, prosím, konzultujte so statikom.

Parametre

Názov parametrov Nosné preklady PORFIX
Výška (mm) 250