U-profily PORFIX

Stavebný prvok plniaci funkciu strateného debnenia zabezpečuje vytvorenie rovnorodého materiálového povrchu (tepelná izolácia, možnosť zasekania inštalácií...).
U-profily PORFIX

Na čo sa hodia? Na jednoduché a rýchle zhotovenie debnenia monolitických nosných prekladov či stužujúcich vencov na stavbe. 

Čo ešte potrebujete vedieť? Do strateného debnenia z U-profilov je potrebné vložiť armatúru (viď. časť armovacie koše PORFIX) a následne zaliať betónom. 

Cenník

Produkt/Varianty Cena bez DPH (€/ks) Obsah palety (ks) Expedičná hmotnosť (kg/pal)
Frézované 500x250x200 6.1 30 333
Lepené 500x250x250 6.4 24 372
Lepené 500x250x300 7.4 18 311
Lepené 500x250x375 8.4 18 417

Fakturačná jednotka je kus. U-profily PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1 000 x 920 mm, 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 1 020 mm  a 1 000 x 1 145 mm.  

Parametre

Názov parametrov U-profily PORFIX
Dĺžka (mm) 500
Výška (mm) 250
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) 2
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) 440
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) 0.3
Priepustnosť vodnej pary 5/10
Nasiakavosť NPD
Hmotnostný aktivita226Ra (Bq/kg) max 120
Index hmotnostnej aktivity < 0,5
Rozmery +- (d, v, š) +- 2,5 mm, +- 2,0 mm, +- 2,0 mm
Reakcia na oheň třída A1
Tepelno-technické vlastnosti (W / mK) 0.09