P6-650 Tvárnice PORFIX

Vysoká pevnosť, pri zachovaní relatívne nízkej objemovej hmotnosti, dobrých izolačných parametrov a prevedenia HL i PDK sa tieto tvárnice na báze kremičitého piesku radia medzi vynikajúce produkty na súčasnom trhu. Tvárnice PORFIX P6-650 šetria náklady a
Tvárnice PORFIX

Aké sú ich prednosti: Tvárnice sa vyznačujú zvýšenou zaručenou pevnosťou v tlaku - 6 N/mm2 a to pri minimálnom náraste objemovej hmotnosti (v porovnaní s P4 len o 50 kg/m3). V tejto oblasti ide o jeden z vynikajúcich produktov na trhu s jednoduchou manipuláciou, menej fyzicky náročnou prácou, čo ovplyvňuje rýchlosť výstavby.

Na čo sa hodia: Na murovanie stien namáhaných vyšším zaťažením – najmä vnútorné nosné murivo pri viacpodlažných budovách, ale aj ako výplň do skeletov. Prinášajú úsporu už pri nákupe a ich použitie umožňuje jednoduchú technickú realizáciu viacpodlažných stavieb, ale aj exponovaných detailov.

Čo ešte potrebujete vedieť? Tvárnice vyrábame v dvojitom prevedení - hladké (HL) a perodrážka s kapsou (PDK).

Ako dlho sú na trhu? Od roku 2020.

Cenník

Produkt/Varianty Prevedenie Expedičná hmotnosť (kg/pal) Tepelný odpor v suchom stave (m²K/W) Nepostrehnuteľnosť (Rw) Obsah palety (m³) Obsah palety (ks) Spotreba (ks/m³) Spotreba (ks/m²) Cena bez DPH (€/m³) Cena bez DPH (€/m²) Cena bez DPH (€/ks)
500x250x250 HL 1430 1.56 50 1.5 48 32 8 170.56 42.64 5.33
500x250x300 HL 1430 1.88 51 1.5 40 26.67 8 169.6 50.88 6.36
500x250x375 HL 1430 2.34 51 1.5 32 21.33 8 167.68 62.88 7.86
500x250x250 PDK 1430 1.56 50 1.5 48 32 8 170.56 42.64 5.33
500x250x300 PDK 1430 1.88 51 1.5 40 26.67 8 169.6 50.88 6.36
500x250x375 PDK 1430 2.34 51 1.5 32 21.33 8 167.68 62.88 7.86

Tvárnice PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.

Parametre

Názov parametrov P6-650
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk * (N/mm²) 3.8
Dĺžka (mm) 500
Absorpcia vody, odolnosť proti mrazu NPD
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) 650
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) 6
Priepustnosť vodnej pary 5 / 10
Reakcia na oheň A1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - v suchom stave (W/(m.K)) 0.16
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) 0.3
Trieda pórobetónu P6 - 650
Výška (mm) 250