Multifunkčný dom, Žarnovica

„„PORFIX odporúčam a pokračujem s ním aj v ďalších stavbách"“
Multifunkčný dom, Žarnovica

Popis realizácie

Novopostavená budova sa nachádza pri hlavnej ceste v blízkosti centra mesta Žarnovica. Na prízemí sa bude nachádzať lekáreň, na prvom poschodí sú postavené dva byty. Tretí byt nájdeme na podkroví. Po zvážení všetkých parametrov vyšlo ako najvhodnejšie stavať z tvárnic P4-600 DPK. Na obvodové nosné murivo sa použili tvárnice hrúbky 300 mm. Aj nosné preklady a vodorovné nosné konštrukcie boli od PORFIXu. Majiteľ staval stavbu svojpomocne, s pomocou rodiny, vyrástla celkom rýchlo. Hrubá stavba trvala asi rok. Z hľadiska pomeru ceny a kvality vychádzal tento materiál najlepšie a aj spätne ho hodnotí pozitívne. Dôkazom toho je aj to, že aktuálne stavia dve garáže a tiež si ako stavebný materiál zvolil PORFIX!

Lokalita:

Žarnovica