Výkup paliet

Ak vám na stavbe rovnako ako mnohým iným zákazníkom zostali prázdne palety s označením POR, vykúpime ich od vás.
Výkup paliet

MOŽNOSTI VÝKUPU PALIET V SÍDLE SPOLOČNOSTI PORFIX - PÓROBETÓN, A.S.

VLASTNÁ DOPRAVA

Jednotná cena vykupovanej palety POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm je 6,00 €/ks bez DPH. Ak je vlastník použitých paliet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.

  • Palety musia byť zákazníkom pripravené k odovzdaniu po 31 kusov v blokoch, uložené spôsobom "do seba"

Vykupujeme iba palety neopotrebované nepoškodené na bankový účet zákazníka.

Cena za výkup Výkupná cena bez DPH
1 KS 6,00 €

MOŽNOSTI VÝKUPU PALIET NA MIESTE STAVBY A V SÍDLE STAVEBNÍN

ZVOZ PORFIX

Cena za výkup Výkupná cena bez DPH
1 KS 5,70 €

Podmienky:

  • Zvoz drevených paliet s označením POR zabezpečujeme na základe písomnej objednávky zákazníka. Objednávka sa posiela na adresu spedicia@porfix.sk a musí obsahovať názov spoločnosti, adresu odberu, počet paliet, kontaktnú osobu, tel. číslo a číslo bankového účtu.
  • Palety musia byť zákazníkom pripravené k preprave po 31 kusov, uložené spôsobom "do seba" a zákazník musí zabezpečiť nakládku paliet po blokoch.
  • Minimálny počet paliet na zvoz je 186 ks paliet. Do objednávky je potrebné uviesť presný počet.
  • Zvoz paliet zabezpečíme do 30 dní od prijatia objednávky.
  • Cena vykupovaných paliet POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm, ktorých zvoz zabezpečíme, je 5,70 €/ks bez DPH. Ak je vlastník použitých paliet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.
  • Zákazník, ktorý je podnikateľským subjektom a prešlo na neho vlastnícke právo kúpeného tovaru vrátane paliet, je povinný vystaviť pre PORFIX - pórobetón, a.s. dodací list s údajmi firmy (názov, adresa, IČO,DIČ, kontakt...), ktorý sa predáva vodičovi. 
    Po obdržaní príjemky spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. je zákazník - podnikateľský subjekt povinný vystaviť daňový doklad - faktúru o uskutočnení dodávky opakovateľne použiteľných obalov - paliet a to so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.