Možnosti výkupu paliet v sídle spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s

VLASTNÁ DOPRAVA

Cena za výkup VýkupnÁ cena bez DPH
1 KS 6,00 €

 

Jednotná cena vykupovanej palety POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm je 6,00 €/ks bez DPH. Ak je vlastník použitých paliet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.

Vykupujeme iba palety neopotrebované a nepoškodené na bankový účet zákazníka.

Výkup paliet

Možnosti výkupu paliet na mieste stavby a v sídle stavebnín

Zvoz Porfix

Cena za výkup VýkupnÁ cena bez DPH
1 KS 5,70 €

Podmienky:

  • Zvoz drevených paliet s označením POR zabezpečujeme na základe písomnej objednávky zákazníka. Objednávka sa posiela na adresu spedicia@porfix.sk a musí obsahovať názov spoločnosti, adresu odberu, počet paliet, kontaktnú osobu, tel. číslo a číslo bankového účtu.
  • Palety musia byť zákazníkom pripravené k preprave po 31 kusov, uložené spôsobom "do seba" a zákazník musí zabezpečiť nakládku paliet po blokoch
  • Minimálny počet paliet na zvoz je 186 ks paliet. Do objednávky je potrebné uviesť presný počet
  • Zvoz paliet zabezpečíme do 30 dní od prijatia objednávky
  • Cena vykupovaných paliet POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm, ktorých zvoz zabezpečíme, je 5,70 €/ks bez DPH. Ak je vlastník použitých paliet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.
  • Zákazník, ktorý je podnikateľským subjektom a prešlo na neho vlastnícke právo kúpeného tovaru vrátane paliet, je povinný vystaviť pre PORFIX - pórobetón, a.s. dodací list s údajmi firmy (názov, adresa, IČO,DIČ, kontakt...), ktorý sa predáva vodičovi. 
    Po obdržaní príjemky spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. je zákazník - podnikateľský subjekt povinný vystaviť daňový doklad - faktúru o uskutočnení dodávky opakovateľne použiteľných obalov - paliet a to so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.
Palety
PORFIX - pórobetón, a.s.,
Zemianske Kostoľany:
+421 46 51 93 601