PODMIENKY A MOŽNOSTI VÝKUPU PALIET S OZNAČENÍM POR

Výrobky PORFIX sú dodávané na drevených paletách s označením POR, ktoré sú v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. opakovateľne použiteľnými obalmi.

PORFIX – pórobetón, a.s. vykupuje spätne všetky palety,  ktoré uviedol do obehu s označením POR.

Záujemca o spätné dodanie paliet, pokiaľ je podnikateľským subjektom a prešlo na neho vlastnícke právo kúpeného tovaru vrátane paliet,  je povinný vystaviť pre PORFIX – pórobetón, a.s. dodací list
a daňový doklad - faktúru o uskutočnení dodávky opakovateľne použiteľných obalov – paliet a to so splatnosťou  14 dní odo dňa doručenia faktúry do spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s.

PORFIX – pórobetón, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť spätné odkúpenie poškodených paliet, t.j. najmä paliet, ktorých opotrebenie je väčšie než opotrebenie zodpovedajúce bežnému používaniu. Takýmto poškodením sa myslí paleta s 3 ks nepoškodených oporných drevených hranolkov a maximálne dvomi kusmi poškodených prípadne chýbajúcich dosiek.

1.)  Výkup paliet v sídle spoločnosti  PORFIX - pórobetón, a.s.

Jednotná cena vykupovanej palety POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm je 2,00 €/kus bez DPH. Ak je vlastník použitých paliet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.
 

2.)  Na mieste stavby za daných podmienok 

Na základe písomnej objednávky zákazníka, PORFIX – pórobetón, a.s. zabezpečí zvoz – prepravu drevených paliet s označením POR na náklady  PORFIX – pórobetón, a.s.  do miesta spätného dodania paliet, teda do miesta sídla PORFIX - pórobetón, a.s..
Palety musia byť zákazníkom pripravené k preprave spáskované po 31 kusov a uložené spôsobom „do seba“ a zákazník musí zabezpečiť  nakládku paliet po blokoch (31 ks paliet).

Minimálny počet drevených paliet s označením POR na zvoz paliet musí byt 186 ks.

PORFIX – pórobetón, a.s. zabezpečí zvoz paliet do 30 dní od prijatia objednávky.

Cena výkupu paliet s rozmermi  1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm, ktorých zvoz zabezpečí PORFIX - pórobetón, a.s. je 1,70 €/kus bez DPH.

Objednávka na zvoz paliet musí obsahovať  adresu odberu, počet ks a kontaktnú osobu.

 

3.)  Výkup paliet v partnerskej spoločnosti KING-PAL

Ak vám po stavbe či rekonštrukcii s PORFIXom zostali palety s označením POR, od 1.7. 2014, vám okrem možnosti odpredať palety priamo v sídle spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. v Zemianskych Kostoľanoch, ponúkame aj možnosť odpredaja paliet vo výkupniach paliet partnerskej spoločnosti KING - PAL, s.r.o. 

Jednotná cena vykupovanej palety POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm je 1 €/kus vrátane DPH.

 

Kontaktné miesta pre výkup paliet POR spoločnosti KING - PAL, s.r.o.:

 

VEĽKÉ BIEROVCE
pri diaľnici D1 - výjazd Bánovce nad Bebravou
tel: 0903 725 988
Po- Pi: 7:00 - 22:00

ŽILINA
Kamenná 11 - areál Flora Systems (Priemyselná zóna)
tel: 0903 705 477
Po- Pi: 7:00 - 16:30